Category Archives: Konzul

Izbori za Hrvatski sabor – registracija birača

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor u VRH Varšava održat će se u subotu 4. srpnja 2020. i u nedjelju 5. srpnja 2020. 

Rok za predhodnu registraciju birača je 24. 6. 2020.  

Kako biste mogli glasovati ovdje možete naći obrasce koje treba dostaviti u VRH Varšava.

Za birače s prebivalištem u RH

Za birače s prebivalištem izvan RH

Detaljna informacija o izborima na ovoj stranici.

Objava biračima za izbore za zastupnike u Hrvatski sabor

Poštovani,

Povodom održavanja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, dostavljamo Vam nekoliko praktičnih informacija.

Predsjednica Republike Hrvatske je dana 05. listopada 2015. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u  nedjelju 8. studenoga 2015. godine, a u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Poljskoj, Varšava, u subotu 07. studenoga 2015. i nedjelju 8. studenoga 2015. godine od 7:00-19:00 sati.
Pozivaju se birači da najkasnije do 28. listopada izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača na službenim stranicama Ministarstva uprave:https://uprava.gov.hr/

Za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, radi glasovanja u inozemstvu ili Republici Hrvatskoj, VRH Varšava provodi postupak aktivne registracije. Za birače s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će se na dan održavanja izbora zateći u inozemstvu obavlja se prethodna registracija.

Postupak aktivne registracije i prethodne registracije može se obaviti u VRH Varšava, ul. Ignacego Krasickiego 25, Varšava, svakim radnim danom od 8:30-16:30.

Lijepi pozdrav,

Marijan Barić
attache
Veleposlanstvo Republike Hrvatske, Varšava
Embassy of the Republic of Croatia, Warsaw
ul. Ignacego Krasickiego 25
02-611 Warsaw
Tel.: (48 ) 22 844 23 93

Reguliranje prebivalista u konzulatu u Krakowu

Inicijativu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Poljskoj za reguliranje privremenog odlaska iz RH prenosimo u cjelosti ovdje:

Izvješćujemo sve hrvatske državljane s privremenim boravkom u Krakowu i okolici, da će u ponedjeljak 16. prosinca od 16:30-18:00 sati u Konzulatu RH u Krakowu moći podnijeti zahtjev za reguliranje privremenog odlaska iz RH, odnosno prebivališta u RH.

Adresa konzulata: Konzulat RH u Krakowu Dwor Czeczow, u.ks. Jerzego Popieluszki 36, 30-898 Kraków, POLSKA.

Potrebni su Vam slijedeći dokumenti: važeća hrvatska putovnica ili važeća osobna iskaznica, karta pobytu ili drugi dokument koji regulira Vaš boravak u Poljskoj, potvrda, svjedodžba o razlogu boravka u Poljskoj ili izjava o razlogu boravka. Potvrda o uplaćenoj konzularnoj pristojbi u iznosu od 76,50 PLN na račun Veleposlanstva RH u Varšavi (Ambasada Republiki Chorwacji, Ignacego Krasickiego 25, 02-611 warszawa; opis plaćanja: Oplata konsularna; broj računa: 4411 4010 10 0000 3076 4000 1001).

PODSJETNIK ZA REGULIRANJE PREBIVALIŠTA U RH

Budući je ostalo još samo nekoliko dana do krajnjeg roka za reguliranje prebivališta, odnosno prijave privremenog odlaska iz Republike Hrvatske savjetujemo Vam da hitno do 29.12.2013. podnesete potrebne dokumente u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Varšavi. Veleposlanstvo je otvoreno svakog radnog dana od 8.30 do 16.30, a dokumenti koji su potrebni prilikom registracije su:

  • ispunjeni i potpisani obrasci (koje možete vidjeti OVDJE)
  • potvrdu o razlogu boravka izvan Republike Hrvatske (potvrda o školovanju, potvrda o radnom odnosu, pisana izjava koja se izdaje u Veleposlanstvu RH i sl.)
  • putovnica ili osobnu iskaznicu RH na uvid
  • poljski dokument na uvid (karta pobytu)
  • potvrda o plaćenoj pristojbi u visini 76,50 zl na račun Veleposlanstva RH u Poljskoj (Ambasada Republiki Chorwacji, Ignacego Krasickiego 25, 02-611 warszawa; opis plaćanja: Oplata konsularna; broj računa: 4411 4010 10 0000 3076 4000 1001)

Reguliranje je moguće obaviti u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Poljskoj ili u Policijskoj Postaji u mjestu Vašeg prebivališta u RH.

Poziv krakovskog konzula na božićni domjenak

Imamo zadovoljstvo i čast prenijeti poziv počasnog Konzula Republike Hrvatske u Krakowu, gospodina Pawela Wlodarcyzka, na već tradicionalno božićno druženje u ponedjeljak 16.12.2013. u dsjedištu konzulata Republike Hrvatske u Krakowu (Dwor Czeczow). Lijepo molim točnu adresu i ostale podatke vidite na pozivnici koja se nalazi OVDJE.

Sve Hrvate i prijatelje Hrvatske srdačno pozivamo na druženje.

VAŽNO – PRIJAVA PRIVREMENOG BORAVKA U INOZEMSTVU

Svi koji privremeno borave u inozemstvu duže od godine dana, a imaju trajno prebivalište u Republici Hrvatskoj, dužni su najkasnije do 29.12.2013. prijaviti svoj boravak policijskoj postaji u mjestu prebivališta ili diplomatsku misiju/konzularni ured na području gdje borave.
Dakle mi u Poljskoj koji imamo trajno prebivalište u Hrvatskoj i nalazimo se ovdje privremeno, morati ćemo dati na uvid dokument koji potvrdjuje naše državljanstvo (putovnica ili domovnica), identifikacijski dokument u Poljskoj (karta pobytu), dokument koji potvrđuje razlog boravka (potvrda o zaposlenju, školovanju, liječenju) te potvrdu o plaćenim pristojbama u visini 76,50zl.
Više o tome vidite u tekstu preuzetom sa stranica Ministarstva Unutrašnjih Poslova, a za više informacija kontaktirajte svoju policijsku postaju ili konzularni ured:

Prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske koji će trajati duže od godinu dana

Građani su dužni kada privremeno odlaze izvan Republike Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Ako o privremenom odlasku propuste obavijestiti policijsku upravu ili postaju prije svojeg odlaska u inozemstvo, obavijest mogu dostaviti i putem nadležne diplomatske misije–konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu. O razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju.
Nakon povratka u Republiku Hrvatsku građani o povratku moraju obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište.
Ako građanin u inozemstvu ostane i nakon proteka pet godina od dana odlaska, dužan je to ponovno prijaviti (policijskoj upravi ili postaji neposredno ili putem diplomatske misije–konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području boravi u inozemstvu), a u slučaju dužeg ostajanja u inozemstvu prijavu mora obnavljati svake tri godine i prilagati dokumentaciju o razlozima boravljenja izvan Republike Hrvatske.
U tim slučajevima građaninu se neće po službenoj dužnosti odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj, jer on odgovarajućom dokumentacijom dokazuje da u inozemstvu zbog nekog razloga boravi privremeno te da mu nije namjera trajno se iseliti iz Republike Hrvatske.
Napomena:
Građani koji se već nalaze u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29. 12. 2013. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju-konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu te im o razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
Osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i žive u inozemstvu, a obuhvaćene su programom obnove ili stambenog zbrinjavanja i nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj dužne su najkasnije do 29. 12. 2013. godine to prijaviti policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju-konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu.
Za osobe koje ne ispoštuju ove obveze pokrenut će se postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.
Osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ali nemaju važeću osobnu iskaznicu, kao i osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese) dužne su najkasnije do 29. 12. 2013. godine policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ponovno prijaviti prebivalište. Ako do navedenog dana ponovno ne prijave prebivalište, izvršit će se odjava njihovog prebivališta iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Nova školska godina Hrvatske škole u Poljskoj

U Varšavi je u listopadu 2012. godine s radom započela Hrvatska nastava. Rad se nastavlja i u ovoj školskoj godini. Nastava hrvatskog jezika i kulture odvija se subotom u dvije grupe prema kurikulumu hrvatske nastave u inozemstvu (više informacija dostupno je na web-stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2116).

Nastava za prvu grupu se održava od 9.30 do 11.00. sati, dok za drugu grupu od 11.00 do 12.30. u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Poljskoj (Varšava, Ignaca Krasickiego 25). Mogu se upisati djeca u dobi od 6 do 14 godina, a koja imaju potrebno jezično predznanje za usvajanje gradiva na hrvatskom jeziku.

Ukoliko ste zainteresirani da i Vaše dijete pohađa hrvatsku nastavu obratite se učiteljici Timei Šakan-Škrlin na broj telefona 69 66 111 99 ili na e-mail: sakantimea@hotmail.com .

/Hrvatska škola/

Dan državnosti RH u Varšavi

U ponedjeljak 02. srpnja 2012. u 19 sati u Centrum promocji kultury Praga Południe obilježen je Dan državnosti Republike Hrvatske u inicijativi Veleposlanstva Republike Hrvatske, a  na poziv Veleposlanika RH u Poljskij, gdina Ivana del Vechia i vojnog izaslanika za Republiku Poljsku, brigadira Nediljka Bojića sa suprugom.

Konzularna podrška tijekom EURA

Od strane Veleposlanstva Republike Hrvatske u Poljskoj dobili smo službenu obavijest vezanu za konzularne dane u gradovima domačinima, a koju prenosimo u cijelosti:
Tijekom održavanja utakmica na kojima sudjeluje hrvatska reprezentacija, u gradovima Poznanju i Gdanjsku za potrebe navijača biti će otvoren konzularni ured RH nadležan za rješavanje konzularnih pitanja za hrvatske državljane.

Ponuda za promociju Hrvatske tijekom EURA 2012

Od strane Veleposlanstva RH u Varšavi proslijeđena nam je ponuda grada Gdanjska kao jednog od organizatora EURO2012 za promoviranje hrvatskih tvrtki i proizvoda, a koju prenosimo u cjelosti.

Veleposlanstvo i Konzulati Republike Hrvatske u Poljskoj

VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U POLJSKOJ
Warszawa
Ignacego Krasickiego 25 02-611 Warszawa POLSKA
tel/ +48 22 844 23 93; +48 22 844 39 94
fax/ +48 22 844 48 08; +48 22 844 22 70

 

KONZULATI***
Poznań
Pokrzywno 8
61-315 Poznan
POLSKA
tel/ +48 61 879 89 33
fax/ +48 61 872 61 24

Kraków 
u.ks. Jerzego Popieluszki 36
30-898 Kraków
POLSKA
tel/ +48 12 290 6510; +48 514 007 669
fax/ +48 12 290 6510
 www.konsulat.chorwacja.krakow.pl 

Bialystok 
ul. Zamenhofa 25
15-435 Bialystok
POLSKA
tel/ +48 85 665 25 30

Bydgoszcz 
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
POLSKA
tel/ +48 601 809 007

***konzulatima su na čelu počasni konzuli te su zaduženi isključivo za gospodarsku suradnju, a NE za izdavanje dokumenata!!!