Category Archives: Sudski tumači

Sudski tumač za hrvatski jezik

Sudski tumač za hrvatski, srpski, crnogorski i bosanski jezik gdin Božidar Blažević.
Više na internet stranici prevoditelja ovdje.